ITM Neamt: controale și amenzi colosale pentru cei care au încălcat legea
În perioada 01-30.04.2019, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2019, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999, republicată, Legii nr. 319/2006, modificată şi completată şi Legii nr. 53/2003, modificată şi completată.

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA APRILIE:

În această perioadă, s-au efectuat 273 de controale, ocazie cu care s-au constatat 265 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 121 de sancţiuni contravenţionale din care 22 amenzi în cuantum de 197.500 lei si 99 de avertismente contravenţionale.

I. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ ( SSM)

8 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 117 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat în total 96 de sancţiuni contravenţionale in cuantum de 43.000 lei.
Analiza situaţiei accidentelor de muncă:
La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 12 evenimente cu incapacitate temporară de muncă (cădere la acelaşi nivel/de la mică înăl ime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accident de traseu).

II. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ( RM)

9 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 156 de agenţi economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 25 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 154.500 lei, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată – Codul Muncii, Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii. La 6 angajatori, au fost depistate 6 persoane fara forme legale de angajare. Au fost dispuse 6 măsuri şi s-au aplicat 6 amenzi în cuantum de 120.000 lei.
Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii aprilie 2019, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor au fost dispuse 60 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a – i din actul normativ menţionat, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii. Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA APRILIE

I.Şedinţa de lucru I.T.M. Neamţ Consiliul Consultativ Tripartit
În data de 16.04.2019, ora 11 00, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ s-a
întrunit Consiliul Consultativ Tripartit constituit la nivelul inspectoratului. La sedinţă au participat atât membrii desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale, cât şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. Participanţii au fost informaţi cu privire la apariţia unor acte normative care prezintă interes şi anume:
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, pentru modificarea şi completarea unor acte normative – Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
În data de 17.04.2019, s-a desfăşurat o intâlnire in sala de şedinţe a inspectoratului teritorial de muncă. La această sesiune de informare au participat inspectorul şef adjunct in domeniul relaţiilor de muncă, inspectori de muncă din cadrul compartimentului contracte colective de muncă si monitorizare relaţii de muncă, serviciului control relaţii de muncă si serviciului control securitate si sănătate in muncă precum si reprezentanţii entităţilor care au calitatea de angajator, din toate domeniile de activitate: societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, precum şi cu reprezentanţi ai organizaţiilor patronale şi sindicale, fiind prezente un număr de 13 persoane.
În luna aprilie 2019, inspectorii de muncă au participat la o şedinţă a comitetului de securitate şi sănătate în muncă organizată de un angajator cu peste 50 de lucrători, şedinţă în cadrul căreia a fost încurajată realizarea unui dialog real între partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice, astfel încât lucrătorii să aibă posibilitatea de a solicita îmbunătăţiri privind securitatea şi sănătatea în muncă, de a oferi sugestii şi de a face propuneri, pentru crearea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase.
Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here